Gezinimi atla

SurfitBlade™

Sayısal akışkan dinamiği ve sonlu elemanlar metodu gibi, sistem çıkışı proseslerde kullanılması amacıyla, kanat yüzey formları oluşturmak için kullanılan bir çevrimdışı uygulamadır.

SurfitBlade - uçak pervane kanadı verilerinin uydurulması

APEXBlade yazılımına bir sistem çıkışı ekleme uygulaması olan SurfitBlade, APEXBlade tarafından oluşturulmuş DMIS programını MODUS aracılığıyla çalıştırmanın sonucu olarak seri hale gelmiş, ölçüm probu uç merkezi verilerini alır ve onlarla yüzeyler oluşturur. SurfitBlade bu şekilde gerçek kanat formu analizi sağlar ve üretim becerisi anlayışını tamamıyla geliştirir.

SurfitBlade İkonu

SurfitBlade, tasarım ve üretim prosesi boyunca tasarım mühendislerine devrim yaratan yeni geri bildirim sağlayarak, onların üretilmiş kanatçıklardan hassas bir biçimde tersine mühendislik çözümü elde etmelerine imkan verir. APEXBlade yazılımını tamamlayan SurfitBlade, APEXBlade tarafından oluşturulmuş DMIS programını MODUS aracılığıyla çalıştırmanın sonucu olarak seri hale gelmiş uç merkezi süpürerek tarama verilerinden, tamamen yeniden oluşturulmuş bir yüzey yaratır. SurfitBlade bu şekilde gerçek kanat formu analizini mümkün kılar ve üretim becerisi anlayışını tamamıyla geliştirir.

SurfitBlade kanadın yeniden oluşturulma prosesinin her aşamasında size rehberlik eder:

Süpürerek tarama verilerinin aktarılması

 • SurfitBlade Yükleme Taramaları Süpürerek tarama verilerini MODUS.out veya Geometrik Modelleme Kitaplığı .GML dosyalarından aktarın
 • Süpürerek tarama prob ucu küre yarıçapını ayarlayın
 • Gerekmeyen taramaları silin

Yüzey yaması oluşturma

 • SurfitBlade Yama Oluşturma Her bir süpürerek tarama için bir NURBS yüzey 'yama'sı oluşturun
 • Yamaların kalitesini ölçmek için hata çizimlerini inceleyin
 • Yamaları optimize etmek için oluşturma kriterlerini düzenleyin

Kesit düzlemi oluşturma

 • SurfitBlade Nokta Kesit Oluşturma Yüzey yamaları aracılığıyla kesit düzlemlerini tanımlayın
 • Her bir pervane kanadının ucunda bir üst ve bir alt düzlem tanımlayarak düzlemleri ayarlayın

Ofset kesitler oluşturma

 • Her bir düzlemde, prob ucu küre yarıçapı ile uç merkezinden ofsetleyerek, "yüzey üzerinde" nokta kesitleri oluşturun

Kesit eğrileri oluşturma

 • SurfitBlade Kesit Eğrisi Oluşturma Profilin gerçek formunu yakalamak için dinamik kontrol noktası yoğunluğu ile her bir nokta kesiti üzerinden NURBS eğrileri enterpole edin
 • Enterpolasyonun kalitesini ölçmek için hata çizimlerini inceleyin
 • Eğrileri optimize etmek için oluşturma kriterlerini düzenleyin

Son yüzey oluşturma

 • SurfitBlade Yüzey Oluşturma Bir NURBS yüzeyi oluşturmak için kesit eğrileri arasında bir katı cisim oluşturun
 • Son yüzeyin kalitesini ölçmek için hata çizimlerini inceleyin
 • Oluşturma kriterlerini düzenleyin veya yüzeyi iyileştirmek için önceki adımları tekrarlayın

Otomatik yeniden oluşturma

Pervane kanadı oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra kullanılan kriterler benzer kanatlar için yeniden kullanılabilir. SurfitBlade uygulaması, SurfitBlade parti modu aracılığıyla tüm türbin kanadında otomatik kanat analizinin gerçekleştirilmesine imkan vererek, "operatör kontrolsüz" çalıştırılabilir.

Merkezdeki geometrik modelleme kitaplığı

SurfitBlade GML (Geometrik Modelleme Kitaplığı) üzerine oluşturulmuş yüksek kaliteli bir uygulamadır. GML'de bulunan çok miktarda fonksiyon, SurfitBlade'in beta ortakları için 4 aydan kısa bir sürede tasarlanmasına, oluşturulmasına, test edilmesine ve piyasaya sürülmesine izin vermektedir.