Gezinimi atla

Havacılık ile ilgili örnek olay

Nokta bulutu kesit çıkarıcı

Klasik ölçüm stratejilerinde, bir pervane kanadı formundaki en kesit profilleri ayrı ayrı ölçülmelidir. Gerekli olan her bir kesit için bir DMIS parça programı oluşturulmalı ve çalıştırılmalıdır. Gelecekte daha fazla en kesit profillerine ihtiyaç olur ise, pervane kanadının yeniden ölçülmesi gerekecektir.

Renishw'un nokta bulutu kesit çıkarma sistemi (PCS) daha esnek yeni bir yaklaşım sunuyor. APEXBlade ve Renishaw'un REVO probunu kullanarak, artık tüm pervane kanadı formunu süpürerek tarama ölçümleri yaparak yakalamak mümkündür. Bu ölçümler pervane kanadı formunun tamamı üzerinden bir uç merkezi veri noktası bulutu oluşturur. PCS sonrasında yakalanan nokta bulutu verileri aracılığı ile her düzlemde çevrim dışı "yüzey üzerinde" kesitler oluşturulmasına imkan verir.

GML'de oluşturulan ve MODUS üzerinden gerçekleştirilen PCS aynı ölçüm veri seti üzerinde, hem ölçüm sırasında, hem de farklı konumlardan başka kesitler gerekir ise ileride, yeniden ölçüm yapmaya gerek kalmaksızın, tekrar tekrar kullanılabilir.

  • Kosinüs hatalarını ortadan kaldırmak için küre yuvarlama tekniğini kullanarak MPCS yüzeyde kesit oluşturma

APEXBlade -GML karmaşık 5 eksenli tarama yolu planlamanın zorluğunu ortadan kaldırır

Koordinat ölçüm tezgahı (CMM) denetimi alanında, tezgah denetim programları yazabilme becerisi çok önemlidir. Genel olarak bu iş için atanmış denetim yazılımı paketlerine bağlı olan bu işlem, zaman içerisinde daha da artan seviyede karmaşık hale gelmiştir. Bunun nedeni prob ile ölçüm sistemlerinin basit manüel 3-eksenli (hareket et ve temas et) sistemlerden, açı ayarlı 3-eksenli sürekli tarama yapan kafalara gelişmiş olmasıdır. Ardından bir de Renishaw REVO 5-eksenli sürekli tarama kafası gibi, en son teknolojiye sahip tarama kafalarının yeteneklerinin getireceği programlama karmaşıklığının boyutunu hayal edin.

  • REVO video showing blisk measurement and surface analysis with SurfitBlade software

REVO süpürerek tarama APEX yol oluşturma

APEXBlade, 5-eksenli sürekli tarama yolu oluşturma işlemini geniş ölçüde sadeleştirmek için tasarlanmış bir pakettir. GML'de oluşturulan bu paket kullanıcılardan basit bir şekilde nominal geometriyi - bu durumda havacılık kanatları - aktarmalarını, ölçmek istedikleri kanatçığı seçmelerini isteyerek çalışır ve ardından otomatik olarak kanatçık üzerinde gerçekleştirilecek optimum 5-eksenli süpürerek tarama yolunu belirler.

Ortaya çıkan DMIS parça programı, programı çalıştıracak olan, MODUS olarak adlandırılan Renishaw'un CMM denetleme paketine aktarılmak için özellikle uygun hale getirilir.

Bu uygulama içerisinde GML geniş ölçüde, son derece sınırlandırılmış ölçüm hacimlerinden kaynaklanan karmaşık yol planlama problemi ile başa çıkmak, çarpışmaları engellemek ve planlama çevrimi boyunca optimum prob konfigürasyonları sağlamak amacıyla geliştirilmiş, bir eklenti ile birlikte kullanılır.