Gezinimi atla

Pervane kanadı tasarımı ve üretimi için takım kiti

Renishaw'un pervane kanadı ölçüm prosesi REVO® sisteminin süpürerek tarama rutinini programlamak için MODUS™ Pervane Kanadı planlayıcı yazılımından ve veri işleme ve kanat analizi için MODUS™ metroloji yazılımından faydalanır.

MODUS™ Pervane Kanadı planlayıcı, SurfitBlade™ ve MODUS™ metroloji yazılımının becerilerini birleştiren Renishaw'un Pervane Kanadı Takım Kiti, standart ölçüm tekniklerinde karşılaşılan kanat profili bileşenlerine yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırır.

Pervane kanadı ölçümleri klasik metotlarla sınırlı sayıda kesit ile gerçekleşir. Ancak REVO 5 eksenli ölçüm sisteminin süpürerek tarama teknolojisi, sınırsız sayıda kesitten alınan yüksek hassasiyetli temaslı prob ile ölçüm verileri toplayıp, analiz ederek, tüm kanadı hassas ve hızlı bir şekilde ölçmenize ve değerlendirmenize imkan verir.

Pervane Kanadı Takım Kitinin Kullanılması


İlk adım otomatik olarak REVO 5 eksenli sistemine yönelik çarpışmasız bir süpürerek tarama programı oluşturmak için MODUS Pervane Kanadı planlama yazılımının kullanılmasıdır. Oluşturulan program ardından MODUS metroloji yazılımı kullanılarak CMM üzerinde çalıştırılır.

Tarayarak süpürme işlemi, tüm kanat profili yüzeyini kapsayan, hassas bir "nokta bulutu" oluşturur. MODUS nokta bulutu kesit çıkarma fonksiyonunu kullanarak, gerekli olan her yerde kesit oluşturmak mümkündür.

Tüm veri seti kaydedildiği için, ilave kesitler daha sonraki bir zamanda yeniden ölçmeye gerek kalmadan yaratılabilir.

Toplanan veriler sonrasında iki yol ile işlenebilir:

  • Denetim
    Veriler MODUS ile kesitlere dönüştürülür ve nominal CAD modeli gereklilikleri ile karşılaştırılır. Analiz sonuçları MODUS rapor modülü aracılığıyla sunulur, ayrıca MODUS sonuçların arşivlenmeleri için tanımlı bir PDF belgesi oluşturur.
  • Mühendislik
    Veriler, aerodinamik ve gerilme analizlerinde vs. kullanılmak üzere, tam bir NURBS yüzeyi oluşturmak amacıyla, SurfitBlade tarafından işlenir.
Pervane kanadı denetim çevrimi