Gezinimi atla

Sürdürülebilirlik

Çevreyi koruma konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve gezegenimizi iklim değişikliği gibi önemli sorunlardan korumaya kararlıyız. Bunu yalnızca üretim tesislerimizden kaynaklanan emisyonları azaltmak gibi kendi faaliyetlerimizin ayak izini iyileştirerek değil, aynı zamanda müşterilerimizin daha azla daha fazla üretmelerine ve daha sürdürülebilir bir dünyaya geçiş süreçlerine yardımcı olacak çözümler sunarak yapıyoruz.

Kaynakların giderek azaldığı bir dünyada uzun vadeli değer sağlamak için işimizin çevre ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar üzerindeki etkisini en aza indirmemiz gerekiyor.

Net Sıfır Emisyon Taahhüdümüz

Kasım 2021'de, 2050 yılı için Net Sıfır hedefi taahhüdü verdik. Bu hedef emisyon azaltımlarında en iyi uygulamaları ve iklim bilimi doğrultusunda Net Sıfır emisyon hedeflerini tanımlayan ve destekleyen uluslararası bir kuruluş olan SBTi (Bilim Temelli Hedefler girişimi) tarafından doğrulanacak ve izlenecektir.

  • Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının, 2019/20 başlangıç çizgimize kıyasla 2028 yılına kadar Net Sıfıra ulaşması
  • Kapsam 3 emisyonlarının en geç 2050 yılında Net Sıfıra ulaşması
  • Daha iddialı bir Net Sıfır hedef tarihinin belirlenmesine imkan vermek için Mart 2023'e kadar Kapsam 3 emisyonlarının miktarlarının belirlenmesi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Net Sıfır stratejimiz ile iklim değişikliğini hafifletme çabalarımız esas olmakla birlikte, biz sadece bununla yetinmiyoruz. Bugüne kadar bulunduğumuz kilit noktalarda çok sayıda yerel hayır kurumunu ve gönüllü kuruluşu destekledik ve Renishaw Yardım Kuruluşları Komitesi aracılığıyla bunları yapmaya devam edeceğiz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Grubumuz, farkındalık yaratma amaçlı günleri kutlamak ve çalışanlara bilgi sağlamak da dahil olmak üzere, işletme genelinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık girişimlerini desteklemeye devam ediyor. Şirketimizde çeşitliliğin artmasının, farklı geçmişlere ve bakış açılarına sahip yetenekli insanlardan güç alan sorumlu ve üretken bir işletme olmamızı sağlayacağının farkındayız. Bu sosyal konularda yaptığımız çalışmaları daha da geliştirmek ve resmileştirmek adına, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini üzerimize düşeni yapıp, önemli bir etki oluşturabileceklerimizi belirlemek amacıyla değerlendiriyoruz.

Müşteri Simgesi Kalın

Müşterilerimize yardımcı oluyoruz

Ürünlerimiz, enerji tüketimini azaltarak ve israfı en aza indirerek müşterilerimize kendi Net Sıfır hedeflerine ulaşmaları konusunda destek oluyor. Ürünler, verimsiz tezgah ile işleme süresini azaltmaya, hurda parçaların üretimini ortadan kaldırmaya ve aynı seviyede bileşenleri üretmek için gereken toplam enerji tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.

Emisyonlarımızı Azaltıyoruz Simgesi - Güneş Paneli Emisyonlarımızı azaltıyoruz

Aralık 2020'de, elektrik satın alma konusunda tüm Grup şirketlerimizin sadece sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan elektrik kullanmasını şart koşan yeni Grup politikamızı uygulamaya koyduk. Bu uygulama, mevcut sözleşmeler sona erdiğinde yenilenebilir elektriğe geçeceğimiz anlamına geliyor. Büyük küresel tesislerimizde kendi kendine üretime yönelik önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Atıkları En Aza İndiriyoruz Simgesi Kalın Atıklarımızı en aza indiriyoruz

Ürün ve nakliye ambalajlarımızın mümkün olan en düşük etkiye sahip olmasını sağlamaya odaklandık. Atıklarımızın önemli bir bölümünün üretim proseslerimizden kaynaklandığının farkındayız ve iyileştirme çalışmalarına yönelik özel bir üretim atıkları şampiyonları ekibine sahibiz.

Önümüze Bakıyoruz Simgesi Kalın

Önümüze bakıyoruz

Net Sıfır hedeflerimiz doğrultusunda çalışırken, çalışanlarımızın ne yaptığımızı ve bunu nasıl destekleyebileceklerini anlamalarını sağlayacağız. En geç Mart 2050'ye kadar Kapsam 3 emisyonlarında Net Sıfır hedefine ulaşma taahhüdümüzün bir parçası olarak, emisyonları azaltma konusunda tedarikçiler ve müşterilerle de işbirliği yapacağız.