Gezinimi atla

MI 8-4

Takım ölçme veya iş parçası ayarı ve ölçümü için bir Renishaw prob sistemi kullanan CNC takım tezgahları, prob sinyallerini CNC tezgah kontrolü tarafından kabul edilebilir bir biçime dönüştürmek için bir arayüz ünitesine ihtiyaç duyarlar.

MI 8-4 arayüz ünitesi prob sisteminin kablo bağlantılı sinyal iletimini kullanan bir parçasıdır.

Kurulum ve kullanıcı kılavuzları