Gezinimi atla

Yüksek performans, çok sensörlü platform

REVO® ve RSP2

RSP2, 2-Boyutlu tarama ve 3-Boyutlu temasla-tetiklemeli ölçüm becerisine sahip, REVO sistemlerinde kullanım için tasarlanmış, hafif ağırlıklı bir probtur. RSP2, 175 mm ile 500 mm arasında erişime sahip bir dizi prob ucu ile kullanılabilir.

REVO, RSP3 ve RSP3-6

RSP3 ve RSP3-6, REVO sistemine 3-Boyutlu tarama ve yıldız uçlu prob ucu becerileri sağlar.

RSP3 prob serisi, farklı uzunluklardaki prob uçlarının kullanılabilmesine imkan verir. RSP3-6 derin deliklerdeki öğeleri ölçer.

REVO ve RVP temassız kameralı prob

RVP probu, REVO sistemine temassız ölçüm özelliği eklemektedir. Belirli uygulamalar için temassız ölçüm, klasik temaslı prob tekniklerine göre, belirgin avantajlar sağlamaktadır.

REVO ve SFP2 yüzey pürüzlülüğü probu

SFP2'nin otomatik yüzey pürüzlülüğü denetimi önemli zaman tasarrufu, daha az parça yükleme ve CMM yatırımında daha yüksek getiri sağlar. REVO sistemi, taramanın yanı sıra yüzey pürüzlülüğü denetimini CMM ölçümünün entegre bir parçası haline getirir.

RFP girişim probu

REVO RFP probu, yapılandırılmış ışıklı ölçümü CMM ölçüm prosedürünüzün entegre bir parçası haline getirir. RFP probu, serbest formlu yüzeyler ve karmaşık geometrilerin ölçümüne yönelik tasarlanmış olup, hızlıca yüksek nokta yoğunluğuna sahip, yüzey verileri sağlar.

3 eksenli ve 5 eksenli koordinat ölçüm tezgahı teknolojisi

Bir metroloji uzmanı olarak Renishaw, tezgahın X, Y ve Z eksenlerinin ve ölçüm kafasının iki ekseninin hareketini senkronize eden benzersiz bir 5 eksenli CMM teknolojisi geliştirmiştir. Böylece, tüm tezgahı yüksek hızlarda çalıştırmak yerine, ölçüm kafasını işi yapması için bırakırken, tezgah hareketi düzgün ve sürekli olabilir.

Renishaw’un 5 eksenli CMM teknolojisi sadece temasla tetiklemeli PH20 sisteminin ve yanı sıra tek bir platformda temassız ölçüm, yüksek hızlı temaslı tarama ve yüzey pürüzlülüğü ölçümü sağlayan REVO çok sensörlü sisteminin bir parçası olarak mevcuttur.

REVO 5 eksenli çok sensörlü sistemin teknik özelliklerine genel bir bakış

Renishaw’un 5 eksenli ölçüm sistemi, klasik CMM ölçüm metotlarından farklı olarak, son derece yüksek tarama hızlarında koordinat ölçüm tezgahının (CMM) hareketinin dinamik etkilerini en aza indirmek amacıyla CMM ve kafa eksenlerinin eş zamanlı hareketini kullanır.

Bu, CMM yavaş lineer hızda hareket ederken, REVO-2 kafasının hızlı zorlu hareketi yapmasına izin vermekle sağlanır. Esnek uç algılama özellikli bir probun kullanılması sistemin hassasiyet ve performansını arttırır.