Gezinimi atla

Primo™ Toplam Koruma Şartları ve Koşulları

1. Yorum

1.1 Herhangi bir Ana Bileşenin satışı ile ilgili olarak, aşağıda verilen şartlar ve koşullar, Ana Bileşenin kusurları veya kalitesi ile ilgili Standart Koşullarda ortaya konan her türlü garantinin yerini alır. İlgili Standart Koşullardaki diğer tüm koşullar yürürlükte kalacaktır.

1.2 Bu şartlar ve koşullarda yer alan ifadeler aşağıdaki anlamları taşımaktadır:

Alıcı” Ana Bileşenlerin son kullanıcı alıcısını ifade eder.

Hasar Garantisi” Ana Bileşendeki hasarlara karşı aşağıdaki 3.1.1 numaralı paragrafta Renishaw tarafından verilen garantiyi ifade eder.

Ana Bileşen(ler)” Primo Sistemin ana bileşen parçalarını ifade etmekte olup, Primo Arayüzü ve Primo Radio Part Setter (Parça Ölçme Probu) oluşur ve ayrıca (satın alınan kite bağlı olarak) Primo Radio 3D Tool Setter (Takım Ölçme Probu) içerebilir.

Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu)” Renishaw tarafından Primo Sistem ile kullanılmak üzere hazırlanmış olan altı (6) aylık jetonu ifade eder.

Primo Sistem” Renishaw tarafından Primo Sistem olarak pazarlanan, Primo Interface (Arayüzü), Primo Radio Part Setter (Parça Ölçme Probu) ve (alıcı tarafından satın alınan kite bağlı olarak) diğer parça ve bileşenlerle birlikte Primo Radio 3D Tool Setter (Takım Ölçme Probu) da içerebilen, sistemi ifade eder.

PTP” aşağıdaki 3.1.2 numaralı paragrafta açıklanan Primo Total Protect (Primo Toplam Koruma) sigortasını ifade eder.

PTP Kayıt Tarihi” aşağıdaki 2.1 numaralı paragrafta verilen anlama gelir.

Renishaw” Renishaw plc'yi veya bir Renishaw plc temsilci firmasını ifade eder.

Standart Koşullar” Ana Bileşenleri Alıcı'ya satan kuruluşun standart satış koşullarını ifade eder.

Primo Upgrade Credit Token (Kredi Dolum Jetonu)” Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu) yapılan bir yükseltmeyi ifade etmekte olup, Alıcı'nın Primo Sistemi kullanabileceği süreyi aşağıdaki 5 numaralı paragrafa göre sınırsız olacak şekle getirir.

Upgrade Kayıt Tarihi” aşağıdaki 5 numaralı paragrafta verilen anlama gelir.

2. Kayıt

2.1 Aşağıdaki 3.1 numaralı paragrafta tanımlanan süre boyunca her bir Ana Bileşen için Hasar Garantisine ve PTP sigortasına hak kazanmak için, Alıcı, Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu), Primo Radio Part Setter (Parça Ölçme Probu) takıldığında her bir Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu) karşı, Ana Bileşenlerinin seri numaralarını Renishaw web sitesindeki kayıt sayfası (www.renishaw.com.tr/primocover) üzerinden kayıt ettirmelidir. Kayıt tarihi “PTP Kayıt Tarihi” olarak geçer.

2.2 Alıcı bir Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu) satın aldığı tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt ettirmelidir. Alıcı bu zaman çerçevesinde kayıt yaptırmaz, ancak sonrasında yaptırırsa (veya yaptırmaya çalışırsa), Renishaw Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu) karşı kayıt ettirilen (veya ettirilmeye çalışılan) Primo Sistemi için herhangi bir PTP sigortası sağlamayacaktır.

2.3 Alıcı herhangi bir Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu) karşı Ana Bileşenleri kayıt ettirmez ise, Hasar Garantisi ve PTP sigortası geçersiz olacaktır. Bununla birlikte Alıcı tarafından satın alınmış olan Ana Bileşenler hasarlara karşı ilgili Standart Koşullar tarafından korunacaktır.

3. Hasar Garantisi ve PTP Sigortası

3.1 Bu şartlar ve koşullara bağlı olarak Renishaw aşağıda verilenleri ücretsiz olarak;

3.1.1 Hasar Garantisi - PTP Kayıt Tarihinden sonraki altı (6) aylık süre içerisinde Ana Bileşenlerde amacına uygun kullanım sırasında ortaya çıkan arızalı malzemeleri ya da işçilikten kaynaklanan hataları, kendi kararına göre onararak ya da yenisi ile değiştirerek iyi hale getirecektir.

3.1.2 PTP - PTP Kayıt Tarihinden sonraki altı (6) aylık süre içerisinde kazara veya Alıcı tarafından taşınırken oluşan arızalar nedeniyle çalıştırılamaz durumda olan Ana Bileşenleri sınırsız sayıda değiştirecektir. ANCAK Alıcı'nın herhangi bir Ana Bileşenin seri numarasını isteyerek çıkarması veya Anahtar Bileşenler ve onların ikameleri le ilgili olarak kasıtlı veya sürekli bir yanlış kullanım veya ihmalkarlık göstermesi durumunda, Renishaw Alıcı'dan Ana Bileşenlerin ikameleri için "değişim yoluyla onarım" ücreti (Renishaw tarafından belirlenen oranda) alabilir.

Herhangi bir onarım veya değiştirme yeni bir Hasar Garantisi veya PTP süresi başlatmaz. Altı (6) aylık orijinal Hasar Garantisi ve PTP sigortası, ilgili PTP Kayıt Tarihinden itibaren değişmeden kalacaktır.

3.2 Alıcı’nın bir Primo Sistemine karşılık aynı altı (6) aylık Hasar Garantisi ve PTP sigortası süresi içerisinde birden fazla Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu) kayıt ettirmesi mümkündür, ve Alıcı böyle yapar ise, yukarıdaki 3.1 numaralı paragraf uyarınca ilk PTP Kayıt Tarihinden itibaren eklenerek artan sayıda altı (6) aylık Hasar Garantisi ve PTP sigortası süresi alacaktır.

3.3 Yukarıdaki 3.1.2 numaralı paragraf kapsamında Alıcı'ya Ana Bileşenler için sağlanan her bir ikame ile ilgili olarak, Renishaw bu ikamelerden kaynaklanan her türlü yerel vergi veya gümrük vergisi masrafını Alıcı'nın sorumluluğuna aktarabilir.

3.4 Yukarıdaki 3.1.2 numaralı paragrafta yer alan PTP sigortası sadece Ana Bileşenleri kapsamakta ve Primo Sistemin diğer parçalarını kapsamamaktadır. Bu diğer parçalara, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, LTS ("takım uzunluğu ölçme probu"), prob uçları veya her türlü batarya dahildir ve bunlar Standart Koşullar kapsamında korunmaktadır.

3.5 Renishaw'a geri gönderilen her türlü parçanın sorumluluğu Alıcı'ya aittir. Onarılan ya da değiştirilen parçalar, Alıcı tarafından belirtilen adrese nakliyesi Renishaw tarafından ödenerek gönderilecektir.

3.6 Renishaw Ana Bileşende herhangi bir kusur bulmaz ise, o zaman Alıcı'dan o an geçerli olan " arıza bulunamadı" ücretini isteyebilir.

3.7 Renishaw PTP sigortasını herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenden dolayı web sitesi aracılığıyla bir bildirimde bulunarak anında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda söz konusu bildirimin yapıldığı tarihte bir Primo Credit Token (Kredi Dolum Jetonu) karşı kayıt ettirilmiş her Ana Bileşen için yürürlükte olan PTP sigortaları hariç tutulacaktır.

4. İstisnalar

4.1 Alıcı her türlü arızayı, arızanın ortaya çıktığı çalışma koşullarıyla ilgili tüm bilgileri ekleyerek yazılı olarak Renishaw'u bildirmediği ve Ana Bileşenleri ya da ilgili parçayı, nakliye parası ödenmiş olarak, Renishaw'un adresine hemen göndermediği sürece Renishaw, bu tür arızalar için Alıcı'ya karşı sorumlu değildir.

4.2 Bu şartlar ve koşullar ile yönetilen her konuda ve özellikle (yukarıda bahsedilenleri sınırlandırmaksızın) herhangi bir kusurun veya arızanın nedeni ve 3.1.2 numaralı paragraf kapsamında Renishaw tarafından Alıcı'ya izin verilen ikame sayısı hakkında Renishaw'un kararı Alıcı üzerinde nihai ve bağlayıcı olacaktır.

4.3 RENISHAW, İSTER SÖZLEŞMESEL, İSTER HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLSUN, (YASALAR TARAFINDAN SINIRLANAMAYAN VEYA HARİÇ TUTULAMAYAN SORUMLULUKLAR HARİÇ), PRIMO SİSTEMİN VEYA ANA BİLEŞENLERİN BOZUKLUKLARINDAN KAYNAKLANANVEYA KAZAEN VEYA TAŞINIRKEN OLUŞAN ARIZALARDAN KAYNAKLANAN, ALICI'NIN UĞRAYACAĞI DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYIPLARDAN, BAŞKA HERHANGİ BİR HASAR VEYA PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNDEN SORUMLU DEĞİLDİR.

5. Upgrade Primo Credit Token (Upgrade Kredi Dolum Jetonu)

5.1 Bir Upgrade Primo Credit Token (Upgrade Kredi Dolum Jetonu) Alıcı tarafından satın alındığında, Alıcı ondan istenildiği zaman (“Upgrade Kayıt Tarihi”) ve söz konusu Upgrade Kredi Dolum Jetonu için Renishaw tarafından talep edildiği biçimde, Ana Bileşenler için seri numaralarını (ilgili olduğu şekilde) kayıt ettirmelidir. Upgrade Kayıt Tarihinden itibaren:

5.1.1 PTP sigortası artık Alıcı'nın Primo Sistemi kullanımına uygulanmayacaktır: ve

5.1.2 Renishaw Ana Bileşenler için, Renishaw'un standart satış koşullarında ortaya konulan ilgili standart garanti gereğince bir hasar garantisi sağlayacaktır. Söz konusu bu garanti aşağıda verilen sürelerden hangisi daha uzun ise o kadar süre geçerli olacaktır:

(a) Upgrade Kayıt Tarihinden itibaren altı (6) ay; ve

(b) Primo Sistem için yukarıdaki 3.1.1 numaralı paragrafta belirtilen (ilgili ise) Hasar Garantisi süresinin geri kalanı ARTI Upgrade Kayıt Tarihinden gelen altı (6) ay, bu süre Upgrade Kayıt Tarihinden itibaren maksimum on iki (12) ay olabilir.