Gezinimi atla

Metal parça dökümü

Yüksek kalitede demirsiz metal parçalar, Renishaw’un vakumlu döküm prosesi ile balmumu mastarları kullanılarak üretilmektedir.

Metallerin hassas dökümleri için balmumunu vakumlu dökmek amacıyla mastar model

Metal parça dökümü - teknik servis

Renishaw, pirinç, alüminyum ve düşük erime noktalı alaşımlar gibi, demir içermeyen metallerde bir döküm servisi sağlamaktadır. Ayrıca vakumlu döküm sistemlerimizi kullanarak üretilmiş çeşitli balmumu mastarları sunabiliriz. Bir mastar modelden hassas döküm metal parçalar elde edilmesi sadece bir kaç gün almaktadır. Proses özellikle ince duvarlar ve karmaşık geometriler için uygundur ve basınçlı pres döküm kalitesine benzer, yüksek kaliteli bir yüzey finiş sağlar.

En önemli avantajlar

  • Bir mastar modeli 3 boyutlu imalat teknolojileri, fiziksel model oluşturmak için genellikle stereolitografi (SLA) veya seçici lazer sinterleme (SLS), kullanılarak hızlı bir biçimde üretilebilir.
  • Zaman ve paradan tasarruf etmek amacıyla, modelin yakılması ile doğrudan metal dökümüne giderek, aditif teknolojileri birbiri ile birleştirir.
  • Düşük hacimli metal parçalar üretmek için ekonomik metot.
  • Silikon takım metodu, balmumu parça üretimi için, standart, klasik takım metotları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, hızlı, düşük-maliyetli ve çoklu-bölmeli kalıplar üretir.

Metal döküm prosesi:

  • Mastar parça oluşturma - genellikle bir görsel modelden 3 boyutlu yazıcı kullanılarak stereolitografi sayısal modeli fiziksel model çevirmek (SLA).
  • Mastar parçanın çevresinde bir silikon kalıp oluşturulur.
  • Artık silikon kalıp ve bir vakumlu döküm sistemi kullanılarak bir balmumu mastar dökülebilir, bir çok parça kolaylıkla üretilebilir.
  • Balmumu mastar seramik içine yerleştirilir ve metal dökümde kullanılan kalıbı oluşturmak için yakılır.
  • Kalıbı kullanarak bir metal parça dökülür, ardından seramik çıkarılır.