Gezinimi atla

Equator™ mastar ile parça kontrolü açıklaması

Equator sistemleri, patentli düşük-maliyetli tasarımları, benzersiz yapıları ve çalışma metotları ile orta-yüksek miktarlarda üretilmiş parçaların ölçümü için yüksek-hızlı karşılaştırmalı mastar ile parça kontrolü sistemleridir.

Equator mastar ile parça kontrol sistemi

Equator mastar, tasarımı ve çalışma yöntemi açısından benzersizdir ve daha şimdiden binlerce imalat mühendisinin düşüncelerini değiştirerek, onu yeni ölçüm seçeneği olarak görmelerini sağlamıştır.

Equator sistemleri, hem manüel, hem de otomatik çalışmalar için, donanım, yazılım ve aksesuar seçenekleri ile aplikasyon ve üretim prosesinin ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilirler.

Karşılaştırma prosesi

Renishaw'un Equator mastar ile parça kontrolü sistemleri, imalat parçalarının bir referans mastar parça ile klasik bir şekilde karşılaştırılmasına dayanan, yenilikçi ve yüksek tekrarlanabilirlikli mastar ile parça kontrolü teknolojisidir. Bir üretim parçasını ölçer ölçmez yeniden mastar ile parça kontrolü yapmakta ve atölye ortamının termal durumunda oluşan her hangi bir değişikliği anında telafi etmektedir. Equator sistemleri, yüksek ısı değişimi olan fabrikalarda kullanılabilir – kısaca yeniden mastarlar ve sistem “yeniden sıfırlanır”, böylece ana parça ile tekrarlanabilir bir kıyaslama yapılması için hazır hale gelir.

Bir “mastar” parça, mastar veri seti oluşturmak amacı ile ölçülür. Her bir üretim parçasını ölçmek için aynı ölçüm programı kullanılır. Daha sonra her bir üretim veri seti, parçanın gerçek boyutunun ve söz konusu boyutun kullanıcı tarafından tanımlanmış toleranslar arasında olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, mastar veri seti ile karşılaştırılır.

CMM Karşılaştırma

CMM karşılaştırma durumu

CMM Karşılaştırma prosedürü ile CMM'in kalibre edilmiş gerçek hassasiyeti, Equator mastar ile parça kontrolü ölçümlerinin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla atölye ortamına "taşınabilir". CMM mastar parçayı ölçerek, Equator sisteme transfer edilecek olan, bir kalibrasyon (.cal) dosyası oluşturur. Herhangi bir üretim parçası bir mastar parça olarak kullanılabilir.

Kalibrasyon (.cal) dosyası, ayrı noktaların üretim parçalarının ölçümünden elde edilen verilerle karşılaştırılmasını sağlamak amacıyla, "mastar ile parça kontrolü" sırasında okunur.

Öğe Karşılaştırma

Öğe ofseti karşılaştırma durumu

Öğe Karşılaştırma, mastar parçasını kalibre etme prosesini çok kolaylaştıran bir metot olup, CMM Karşılaştırmaya bir alternatiftir. Öğe Karşılaştırma prosedürü ile kullanıcı mastar parçası ölçüm verilerini bir denetim raporundan kolayca alabilir ve her bir öğenin boyutu, pozisyonu ve yönelimi için gerçek değerlerini manüel olarak girebilir.

Mastar parçası bir kaç yöntem ile ölçülebilir, bunların içinde bir CMM üzerinde veya kalibre edilmiş el mastarı ile ölçüm de yer almaktadır.

Altın Karşılaştırma

Altın karşılaştırma durumu

Son bir alternatif karşılaştırma metodu, Equator mastar ile parça kontrolü sistemini kalibre etmek için bir altın mastar parçanın kullanıldığı, Altın Karşılaştırma metodudur. Altın karşılaştırma prosedürü, mastar parçanın çizim nominaline göre üretildiğini kabul eder. Bu, altın mastar parçanın çizim nominallerinden herhangi bir sapmasının ölçümlere dahil edileceği anlamına gelmektedir.

Bu proses diğer karşılaştırma prosedürlerinden mastar parçayı en başta kalibre etme gereksiniminin olmaması nedeniyle ayrılmaktadır.