Gezinimi atla

5 eksenli ölçüm teknikleri

Renishaw'un 5 eksenli yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli ölçüm teknikleri, iş çıktılarında belirgin artışlara neden olan pek çok avantaj sağlamaktadır.

Kafa temasları

REVO kafa temasları

Pozisyon ve boyutun gerektiği ölçülmüş öğelerde, ayrık noktalar, REVO sürücü sisteminin performansından faydalanarak veya CMM’in XYZ eksenlerinin kombinasyonu ile yakalanır. Kafa temas becerisi, minimum noktanın gerektiği, ama ölçüm hızının önemli olduğu durumlarda, REVO/CMM sisteminin daha faydalı olmasını sağlar.

Daire tarama

REVO® daire tarama yaparken

Daire tarama, saniyede 6,000 adete kadar veri noktası yakalayarak, dairesel bir özelliği tarayan tanımlanmış bir rutindir. REVO tahmini yolu tanımlayarak, yüzeyi izlemek ve üç CMM ekseninde hareket etmenin hassasiyet üzerinde yapacağı etkileri en aza indirmek için 2 eksenli sürücü sisteminden faydalanır. Daire tarama, deliklerin iç kısmı için, örneğin motor blokları gibi şeklin kritik olduğu yerlerde, idealdir.

Silindir tarama

REVO silindir tarama

Silindir tarama bir silindir veya koninin iç veya dış ekseni boyunca hareket etmek için tasarlanmıştır. Tarama prosesi sırasında, silindir tarama devir başına aynı uzunlukta olacak şekilde eksen etrafında döner. Oluşan etki, tanımlanmış olan tüm uzunluk üzerinde çok sayıda veri noktası toplayan sarmal bir yoldur.

Silindir contası tarama

REVO silindir contası tarama

Silindir contası tarama, tarama işlemleri sırasında birbirinin aynısı olmayan bir yol izlemeye uygundur. Önerilen yol boyunca hedef noktaları tanımlayan REVO, CMM’in hareket miktarını en aza indiren çok miktarda veri nokta setleri toplarken, bu noktalar arasında bir yol oluşturacaktır. Silindir contası tarama, tamamen 5 eksenli hareket kontrolü altında çalışır.

Süpürerek tarama – düz düzlem

REVO süpürerek tarama düz düzlem

Bir düzlem üzerinde veri noktaları toplamak, REVO sürücü sisteminin ileri ve geri süpürerek çalışmasından faydalanarak mümkün olabilir. CMM sürücü sistem hareketi ise sabit hızda tek vektör yönünde gerçekleşen bir harekettir. Bu proses, yüzeyi yüksek hızlarda tararken, CMM’in yapısından kaynaklanan yanlışlıkları en aza indirir.

Süpürerek tarama – eğri düzlem

REVO süpürerek tarama eğri düzlem

REVO Sürücü sistemi, süpürerek tarama işlemi sırasında prob ucunun temas basıncını kontrol ederek, değişen yüzey şekline uyum sağlar. CMM, yapısından kaynaklanan yanlışlıkları en aza indirmek için tek bir yönde ilerler. Bu durum, çok miktarda veri nokta seti toplarken yüzey takibi sağlama becerisi kazandırır ve özellikle uçak kanatlarının ölçülmesi için uygundur.

Kesit tarama – türbin kanadı etrafında

REVO kesit tarama - türbin kanadı etrafında

Bir türbin kanadı kesiti veya başka bir dış yüzeyi denetleme, metroloji yazılımı ve REVO’nun kesit tarama özelliğini kullanarak sağlanabilir. Bu tarama tekniği, bir CAD modeli aracılığı ile bir kesit tanımlayan tek bir işlem ile sonuçlanır. REVO'nun sonsuz pozisyonlandırılması ile, CMM parçanın etrafında hareket ederken, REVO da temas pozisyonunu kontrol eder.

Videolar