Gezinimi atla

Web sitesi kullanım kuralları

Kurumsal bilgiler

Bu web sitesi, kayıtlı ofisi New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, İngiltere adresinde bulunan, İngiltere ve Galler’de 1106260 numara ile kayıtlı bir şirket olan Renishaw plc'ye aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

Mali bilgiler

İşbu internet sitesinin bazı kısımları Renishaw'in mali performansı hakkında bilgiler içerebilir. İşbu internet sitesindeki bilgiler bir menkul kıymet satış teklifi teşkil etmemekte veya başka bir şekilde herhangi bir şahsa Renishaw Grubu dahilindeki herhangi bir şirketin menkul kıymetlerini satın alması, kaydettirmesi, üzerine alması veya başka bir şekilde devralması ya da elden çıkarması için bir davet veya teşvik teşkil etmemektedir. İşbu internet sitesi, gelecekteki olaylar ile ilgili olmaları nedeniyle risklere ve belirsizliklere tabi olan geleceğe dönük beyanlar içerebilir. Fiili sonuçlar, sektörün ürün arz, talep ve fiyatlandırmasındaki gelecekteki seviyeler, talep ve fiyatlandırma, siyasi istikrar ve ekonomik büyüme, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, rakiplerin hareketleri, doğal afetler, savaşlar ve terör olayları dahil çeşitli faktörlere bağlı olarak bu tür beyanlarda belirtilenlerden farklılık gösterebilir.

Ürün kullanılabilirliği

Tüm ürünlerimiz tüm bölgelerde satışa sunulmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Renishaw ofisiniz ile temasa geçiniz.

Sorumluluk Reddi

Renishaw, bu web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğru olmasına gayret göstermesine karşılık, bazı bölümlerin tam, güncel veya doğru olmama ihtimali vardır. Bundan dolayı güven içinde herhangi bir harekete girişmeden önce bu türden tüm bilgilerin doğruluğu hakkında bizden onay almanız önemlidir. Bu web sitesindeki malzemeye serbest erişiminizi sağlamamız için, verilen bilgilere güvenerek herhangi bir harekete girişmenizden sorumlu olamayacağımızı kabul etmeniz şarttır.

PDF dosyaları

Bu web sitesindeki birçok PDF dosyası Adobe® Acrobat® V6 yazılımı ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Bunlar, Adobe Acrobat Reader V7 veya üzeri kullanılarak okunabilir.

Çerezler kılavuzu

Konu ile ilgili detaylı bilgiyi sitemizde Çerezlerimizi nasıl kullanıyoruz bölümünde okuyabilirsiniz.

Veri Koruma

Gizlilik bildirimizde verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı öğrenebilirsiniz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu sayfaların içerikleri telif hakkı © 2001 - 2021 Renishaw plc koruması altındadır. İşbu internet sitesinde yer alan malzemelerin tümünün veya bir kısmının kopyalanması veya başka herhangi bir çalışmaya herhangi bir şekilde dahil edilmesi şu koşullar haricinde yasaktır:

  1. Kişisel kullanımınız için değiştirme yapmadan bu web sitesindeki malzemeyi yazdırabilir veya yükleyebilirsiniz;
  2. Bilginin kaynağı olarak bizi belirtmeniz ve üçüncü kişilere de bu şartların uygulanacağını ve onları kabul etmek zorunda olduklarını da bildirmeniz şartıyla bu sitedeki malzemeyi onların kişisel bilgileri için üçüncü kişilere göndermek amacıyla kopyalayabilirsiniz.

RENISHAW, RENISHAW logosunda kullanılan prob simgesi, REVO, Renscan ve Qontor; Renishaw plc'nin tescilli ticari markalarıdır. RenDX, Renishaw Diagnostics Limited'in tescilli ticari markasıdır ve neuromate Renishaw Mayfield S.A.'nin İngiltere'de ve başka ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. apply innovation ve diğer Renishaw ürünlerinin ve teknolojilerinin adları ve tanımlamaları Renishaw plc veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Microsoft ve Internet Explorer, Microsoft Corporation’nın kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır, Adobe ve Acrobat, Amerika ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated’in kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Yürürlükteki kanun

Bu bildiri de dahil işbu internet sitesi İngiltere kanunları kapsamındadır.